ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 24  Issue : 2  Year: 2018

Late Remission of Seizures After Functional Hemispherotomy in a Child With Congenital Middle Cerebral Artery Infarct [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(3): 127-130 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.48343  

Late Remission of Seizures After Functional Hemispherotomy in a Child With Congenital Middle Cerebral Artery Infarct

Uğur Işık1, Bahattin Tanrıkulu2, M. Memet Özek2
1Department of Paediatrics, Division of Pediatric Neurology, Acibadem University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Division of Pediatric Neurosurgery, Acibadem University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Hemispherotomy can be a useful procedure in hemispheric syndromes, such as Rasmussen’s encephalitis, congenital stroke, or hemimegalencephaly. The seizures associated with these syndromes usually remit immediately after hemispherotomy. Presently described is a patient who had a functional hemispherotomy for a congenital middle cerebral artery stroke and whose seizures remitted 2½ years after the operation. His postoperative electroencephalogram showed contralateral abnormalities. However, these disappeared with the remission of seizures. One may argue that the disconnection of the abnormal hemisphere could result in the cessation of the epileptogenic potential of the healthy hemisphere by terminating secondary epileptogenesis.

Keywords: Electroencephalogram, epilepsy, hemispherotomy.


Doğuştan Arteria Serebri Media Enfarktı Olan Epileptik Hastada Nöbetlerin Fonksiyonel Hemisferotomi Sonrası Geç Dönem Remisyonu

Uğur Işık1, Bahattin Tanrıkulu2, M. Memet Özek2
1Acıbadem Üniversitesi, Çocuk Hastalıkları Departmanı, Pediatrik Nöroloji Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Departmanı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul

Hemisferotomi Rasmussen ensefaliti, doğuştan inme ve hemimegalensefali gibi hemisferik sendromlarda oldukça yararlı bir yöntemdir. Bu hastalıklar kaynaklı nöbetler genellikle hemisferotomi sonrası hemen dururlar. Bu yazıda, doğuştan arteria serebri media enfarktı kaynaklı nöbetleri olan, hemisferotomi operasyonu yapılan ve nöbetleri ameliyat sonrası 2.5 yıl sonra duran bir olgu sunuldu. Hastanın ameliyat sonrası elektroensefalografisi (EEG) kontralateral düzensizlikler içermekteydi. Nöbetlerin durması sonrası yapılan EEG’de kontralateral düzensizliklerin kaybolduğu görüldü. Bu olguda enfarkt sekelli hemisferin sağlıklı hemisferden ayrılmasının, sağlıklı hemisferin epileptojenik potansiyelini sekonder epileptogenesisi engelleyerek durdurduğu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, epilepsi, hemisferotomi.


Uğur Işık, Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek. Late Remission of Seizures After Functional Hemispherotomy in a Child With Congenital Middle Cerebral Artery Infarct. Epilepsi. 2017; 23(3): 127-130

Corresponding Author: Uğur Işık, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2018 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale