ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Epilepsi: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V (234 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?
How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy?
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.84803  Sayfalar 41 - 50 (2282 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Probiyotik Tüketiminin Absans Nöbetler Üzerine Etkisi
Effects of Probiotic Consumption on Absence Seizures
Serdar Akkol, Mehmet Can Doğan, Duygu Esenkar, Handan Doğan, Tuğba Karamahmutoğlu, Filiz Onat
doi: 10.14744/epilepsi.2017.59389  Sayfalar 51 - 56

4.
Fokal nöbetli Hastalarda Lakosamid Ek Tedavisi İle İlgili Klinik Deneyimler
Clinical Experience with Adjunctive Lacosamide in Adult Patients with Focal Seizures
Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç, Gönül Akdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2017.59454  Sayfalar 57 - 62 (1 kere görüntülendi)

5.
Rett Sendromlu Olgularda Elektroensefalografi Bulguları
EEG Findings in Patients with Rett Syndrome
Semih Ayta, A. Emre Öge, Candan Gürses, Zuhal Yapıcı, Mefkûre Eraksoy
doi: 10.14744/epilepsi.2017.28199  Sayfalar 63 - 71 (381 kere görüntülendi)

6.
Jeavons Sendromu: 12 Olgu
Jeavons Syndrome: 12 Cases
Selma Topaloğlu Tuaç, Cengiz Yalçınkaya, Ahmet Veysi Demirbilek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.88319  Sayfalar 72 - 76 (309 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
B12 Vitamini Eksikliğine Eşlik Eden Epileptik Spazm ve Parsiyel Nöbetler: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Epileptic Spasms and Partial Seizures Associated with Vitamin B12 Deficiency: Case Report and Literature Review
Uğur Işık, Sonay Beyatlı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08760  Sayfalar 77 - 80 (585 kere görüntülendi)

8.
Nadir Bir Refleks Epilepsi Türü: Yemek Yeme Epilepsisi
A Rare Epilepsy Type: Eating Epilepsy
Zeynep Özözen Ayas, Ayhan Bölük
doi: 10.14744/epilepsi.2016.33255  Sayfalar 81 - 83 (362 kere görüntülendi)

9.
Hiperglisemi ile İndüklenen Non-Konvülzif Status Epileptikus ve Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
Hyperglycemia Induced Non-Convulsive Status Epilepticus and Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings: Case Report
Melek Çolak Atmaca, Murat Mert Atmaca
doi: 10.14744/epilepsi.2016.00533  Sayfalar 84 - 90 (685 kere görüntülendi)Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale