ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Epilepsi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Otoimmün Ensefalit ve Paraneoplastik Nörolojik Sendromlarda Sık Karşılaşılan EEG Özellikleri
Common EEG Patterns in Autoimmune Encephalitis and Paraneoplastic Neurological Syndromes
Leyla Baysal Kıraç, Ebru Altındağ
doi: 10.5505/epilepsi.2015.28190  JTES 2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 30 - 36 (2969 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
2.
İlk Semptomu Epileptik Nöbet Olan Multipl Skleroz: Olgu Sunumu
Epileptic Seizure as First Presenting Symptom of Multiple Sclerosis: A Case Report
Belgin Petek Balcı, Aytül Mutlu, Özlem Çokar, Birgül Baştan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.20591  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1473 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Sporadik Creutzfeldt-Jacob Hastalığı: On Altı Hastanın Dökümü
Sporadic Creutzfeldt-Jacob Disease: Analysis of 16 Patients
Özlem Aykaç, Büşra Sümeyye Arıca Polat, Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Firuze Delen, Elif Tuncay, Aytaç Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2016.25338  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 46 - 50 (1362 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?
How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy?
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.84803  JTES 2017; 23 - 2 | Sayfalar 41 - 50 (1349 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Lafora Hastalığı: Olgu Sunumu
Lafora Disease: A Case Report
Ebru Apaydın Doğan, Faik İlik, Zeliha Esin Çelik, Bülent Oğuz Genç, Muhammed Nebil Selimoğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2016.74755  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 32 - 36 (1142 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Non-Epileptik Psikojen Nöbetlerde Tanı Güçlüğü Yaratan Durumlar
Diagnostic Challenges of Psychogenic Nonepileptic Seizures
Elif Uygur Küçükseymen, Abidin Erdal, Fatma Genç, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2016.53215  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 55 - 60 (1120 kere görüntülendi)

7.
Epilepsi Tedavisinde Klasik ve Yeni Antiepileptik İlaç Seçimindeki Eğilimler
Trends in Choosing Conventional Versus New Antiepileptic Drugs in Epilepsy Treatment
Gençer Genç, Özgür Arslan, Hakan Akgün, Semai Bek, Zeki Gökçil, Zeki Odabaşı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.14890  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 61 - 66 (1056 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Epilepsi ve Öz Yönetim
Epilepsy and Self-Management
Öznur Adadıoğlu, Sıdıka Oğuz
doi: 10.5505/epilepsi.2015.76588  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 1 - 4 (910 kere görüntülendi)

9.
Antiepileptik İlaçların Kemik Yoğunluğuna ve Metabolizmasına Etkileri
The Effects of Antiepileptic Drugs on Bone Density and Metabolism
Zeynep Aydın Özemir, Ayşe Destînâ Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2016.93723  JTES 2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (835 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
10.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yeni Kurulan Epilepsi Polikliniği’nde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Bulguları
Demographic and Clinical Findings of Epilepsy Patients who Underwent Follow-up at the Newly Established Clinic of the Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine
Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Mustafa Yılmaz, Gülnihal Kutlu
doi: 10.5505/epilepsi.2016.66487  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 5 - 11 (788 kere görüntülendi)

11.
Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Nöropsikolojik Profilin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma
Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report
Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2016.18894  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 51 - 54 (787 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Temporal Lob Epilepsisi ve Otoimmünite
Temporal Lobe Epilepsy and Autoimmunity
Mine Sezgin, Betül Baykan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.59354  JTES 2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 46 - 52 (780 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Aksiyon Miyoklonusu ve Renal Parankimal Hastalık Birlikteliği: Olgu sunumu
Action Myoclonus and Renal Parenchymal Disease: A Case Report
Kezban Aslan, Miray Erdem, Emine Bağır, Gülfiliz Gönlüşen, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2016.34254  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 67 - 71 (771 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
İmmünoterapiye Yanıtlı Epilepsiler: Genel Klinik Özellikler, Sık Saptanan Antikorlar ve Tedavi Çalışmaları
Immunotherapy Responsive Epilepsies: General Clinical Features, Commonly Detected Antibodies and Treatment Studies
Esme Ekizoğlu, Betül Baykan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.96268  JTES 2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 37 - 45 (755 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): İki Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: Two Case Reports
Gençer Genç, Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2016.31932  JTES 2016; 22 - 3 | Sayfalar 123 - 128 (734 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Duysal Uyandırılmış Potansiyeller
Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy
Zeynep Aydın Özemir, Zeliha Matur, Betül Baykan, Ali Emre Öge
doi: 10.14744/epilepsi.2016.20982  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 41 - 45 (724 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
17.
Nörokutanöz Sendromlar ve Epilepsi
Neurocutaneous Syndromes and Epilepsy
Abidin Erdal, Aylin Bican Demir, İpek Midi, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu, S. Naz Yeni, İbrahim Bora
doi: 10.5505/epilepsi.2016.63634  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 12 - 16 (709 kere görüntülendi)

18.
Epilepsili Hastalarda İlaç Uyumunun Yaşam Kalitesine Etkisi
Effects of Drug Compliance on Quality of Life in Patients with Epilepsy
Gülden Acaroğlu, Emel Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.36449  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 17 - 25 (700 kere görüntülendi)

19.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniği’nde İzlenen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları
Demographic and Clinical Findings of Patients with Refractory Epilepsy at Epilepsy Outpatient Clinic of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine
Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2016.06977  JTES 2016; 22 - 3 | Sayfalar 114 - 119 (689 kere görüntülendi)

20.
Epilepsili Hastalarda Dinamik Tiyol-Disülfid Homeostazisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dynamic Thiol-Disulphide Homeostasis in Patients with Epilepsy
Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural, Hesna Bektaş, Salim Neşelioğlu, Orhan Deniz, Özcan Erel
doi: 10.14744/epilepsi.2016.86580  JTES 2016; 22 - 3 | Sayfalar 86 - 92 (679 kere görüntülendi)Hızlı Arama

 

Copyright © 2017 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale