ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Hippokampal malformasyonun epilepsi ve diğer yapısal beyin anomalileri ile ilişkisi
The relevance of hippocampal malformation with epilepsy and other structural brain abnormalities
Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz
doi: 10.14744/epilepsi.2018.39200   (16 kere görüntülendi)

2.
Akut iskemik inmeli hastalarda erken nöbetler: insidans, prediktif faktörler ve prognoz üzerine etkisi
Early seizures in patients with acute ischemic stroke patients: incidence, predictive factors and clinical outcome
Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Zeynep Kuzu, Rezzak Yılmaz, Müge Kuzu, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur Levent, İnci Şule Özer, Sabiha Tezcan, Sefer Rzayev, Volkan Yılmaz, Canan Togay Işıkay
doi: 10.14744/epilepsi.2018.97769  

3.
Kemik Mineral Yoğunluğu Azalmış Epilepsili Bireylerde Yürüme ve Dengenin Değerlendirilmesi
Evaluation of Gait and Balance in Epileptics with Reduced Bone Mineral Density
Özlem Önder, Rifat Reha Bilgin, Nilden Kahyaoğlu, Birgül Dönmez Balcı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.52533  

4.
Epilepsi hastalarında interiktal başağrısı sıklığı
Prevalence of prevalence of interictal headache in epileptıc patients
Gökhan Özer, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu, Yasemin Gömceli, Levent İnan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.26928  

5.
Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar
Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies
Aygül Güneş, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora, Nevin Türkeş, Bahattin Hakyemez, Feyzi Tamgaç
doi: 10.14744/epilepsi.2018.75547  

OLGU SUNUMU
6.
Sigara bırakmada kullanılan yavaş salınımlı bupropionun erken dönem ve terapötik dozda neden olduğu nöbet
Seizure induced by extended-release bupropion used for smoking cessation at early term and therapeutic dose
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04796  

7.
Geç Yaşta Tanı Konan, Psikiyatrik Yakınmaların ve Statusun Eşlik Ettiği Sturge Weber Sendromu: Olgu Sunumu
A Sturge Weber Syndrome Diagnosed at Late Age, Associated with Psychiatric Complaints and Status: Case Report
Hilal Taştekin Toz, Eren Gözke, Boran Can Saraçoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.20438  

8.
Bant Heterotopi ve Lennox Gastaut Sendromu: Olgu Sunumu
Band Heterotopia and Lennox Gastaut Syndrome: A Case Report
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.36349  

9.
Levetirasetam ile ortaya çıkan stuttering priyapizm
Stuttering priapism associated with levetiracetam
Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ümit Satılmış, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.14632  Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale