ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Levetirasetam ile ortaya çıkan stuttering priyapizm
Stuttering priapism associated with levetiracetam
Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ümit Satılmış, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.14632  

2.
Geç Yaşta Tanı Konan, Psikiyatrik Yakınmaların ve Statusun Eşlik Ettiği Sturge Weber Sendromu: Olgu Sunumu
A Sturge Weber Syndrome Diagnosed at Late Age, Associated with Psychiatric Complaints and Status: Case Report
Hilal Taştekin Toz, Eren Gözke, Boran Can Saraçoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.20438  

3.
Epilepsi, Antiepileptik ilaçlar ve lipid mekanizması
Özden Kamışlı, Mehmet Tecellioğlu


4.
Epilepsili Hasta Yönetiminde Cinsiyetin Önemi
Ayşe Özlem Çokar


5.
Katameniyal Epilepsi
Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Çiğdem Özkara


6.
Hormonlar ve Antiepileptik İlaçlar arasında İlişki
Connection Between Hormons and Antiepileptic Medicine
Aylin Bican, İbrahim Bora


7.
Epilepsi ve kemik sağlığı
Epilepsy and bone health
Kemal Tutkavul


8.
Epilepsi ve Seks Hormonları
Epilepsy and Sex Hormones
Emine Genç, Bülent Oğuz Genç


9.
Epilepsi ve Tiroid Hormonları
Epilepsy and Thyroid Hormones
Sıbel Guldıken


10.
Hormonal Korunma, Nöbetler ve Antiepileptik İlaçlar
Hormonal Contraception, Seizures and Antiepileptic Drugs
Dilek Ataklı


11.
Epilepsi Hastalarında Menstrüel Siklus Bozuklukları Ve Polikistik Over Sendromu
Menstrual Cycle Disorders And Polycystic Ovary Syndrome In Patients With Epilepsy
Arzu Koç Bebek


12.
Hormonlar ve Epilepsi Arasındaki İlişki
Relationship Between Hormones and Epilepsy
Yasemin Unal, Gulnihal Kutlu


13.
Epilepsi hastalarının doğum ve doğum sonrası dönemde takibi
The follow up of epileptic patients in birth and postpartum period
Hacer Bozdemir, Mehmet Taylan Peköz
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale