ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 1       Yıl: 2017

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Epilepsi ve Askerlik
Epilepsy and Military Service
Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2017.61687  

2.
Peri-iktal Su İçme ve Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu
Peri-ictal Water Drinking and Temporal Lobe Epilepsy: Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.85619  

3.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.70783  

4.
Nadir bir refleks epilepsi türü; yemek yeme epilepsisi
A rare type of reflex epilepsy; eating epilepsy
Zeynep Özözen Ayas, Ayhan Bölük
doi: 10.14744/epilepsi.2016.33255  

5.
Fokal nöbetli Hastalarda Lakosamid Ek Tedavisi ile İlgili Klinik Deneyimler
Clinical experience with adjunctive lacosamide  in adult patients with focal seizures
Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç, Gönül Akdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2017.59454  

6.
Rett Sendromlu Olgularda Elektroensefalografi Bulguları
EEG Findings In Patients With Rett Syndrome
Semih Ayta, A. Emre Öge, Candan Gürses, Zuhal Yapıcı, Mefkûre Eraksoy
doi: 10.14744/epilepsi.2017.28199  

7.
Probiyotik Tüketiminin Absans Nöbetler Üzerine Etkisi
Effects Of Probiotic Consumption On Absence Seizures
Serdar Akkol, Mehmet Can Doğan, Duygu Esenkar, Handan Doğan, Tuğba Karamahmutoğlu, Filiz Onat
doi: 10.14744/epilepsi.2017.59389  

8.
Jeavons Sendromu: 12 Olgu
Jeavons Syndrome: 12 Cases
Selma Topaloğlu Tuaç, Cengiz Yalçınkaya, Ahmet Veysi Demirbilek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.88319  

DERLEME
9.
Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?
How Should Antiepileptic Drugs During Pregnancy Be Chosen?
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.84803   (640 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Doğuştan Arteria Serebri Media Enfarktı Olan Epileptik Hastada Nöbetlerin Fonksiyonel Hemisferotomi Sonrası Geç Dönem Remisyonu
Late Remission of Seizures After FunctionalHemispherotomy in a Child With Congenital Middle Cerebral Artery Infarct
Uğur Işık, Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.48343   (241 kere görüntülendi)

11.
B12 Vitamini Eksikliğine Eşlik Eden Epileptik Spazm ve Parsiyel Nöbetler: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Epileptic Spasms and Partial Seizures Associated with Vitamin B12 Deficiency: Case Report andLiterature Review
Uğur Işık, Sonay Beyatlı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08760   (284 kere görüntülendi)

12.
Hiperglisemi İle İndüklenen Non-Konvülzif Status Epileptikus ve Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
Hyperglycemia Induced Non-Convulsive Status Epilepticusand Cranial MR Imaging Findings: Case Report
Melek Çolak Atmaca, Murat Mert Atmaca
doi: 10.14744/epilepsi.2016.00533   (237 kere görüntülendi)Hızlı Arama

 
Copyright © 2017 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale