ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Cilt : 23      Sayı : 2       Yıl: 2017

Epilepsi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Otoimmün Ensefalit ve Paraneoplastik Nörolojik Sendromlarda Sık Karşılaşılan EEG Özellikleri
Common EEG Patterns in Autoimmune Encephalitis and Paraneoplastic Neurological Syndromes
Leyla Baysal Kıraç, Ebru Altındağ
doi: 10.5505/epilepsi.2015.28190  JTES 2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 30 - 36 (1666 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
2.
İlk Semptomu Epileptik Nöbet Olan Multipl Skleroz: Olgu Sunumu
Epileptic Seizure as First Presenting Symptom of Multiple Sclerosis: A Case Report
Belgin Petek Balcı, Aytül Mutlu, Özlem Çokar, Birgül Baştan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.20591  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1087 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Sporadik Creutzfeldt-Jacob Hastalığı: On Altı Hastanın Dökümü
Sporadic Creutzfeldt-Jacob Disease: Analysis of 16 Patients
Özlem Aykaç, Büşra Sümeyye Arıca Polat, Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Firuze Delen, Elif Tuncay, Aytaç Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2016.25338  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 46 - 50 (961 kere görüntülendi)

4.
Non-Epileptik Psikojen Nöbetlerde Tanı Güçlüğü Yaratan Durumlar
Diagnostic Challenges of Psychogenic Nonepileptic Seizures
Elif Uygur Küçükseymen, Abidin Erdal, Fatma Genç, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2016.53215  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 55 - 60 (911 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?
How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy?
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.84803  JTES 2017; 23 - 2 | Sayfalar 41 - 50 (868 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Lafora Hastalığı: Olgu Sunumu
Lafora Disease: A Case Report
Ebru Apaydın Doğan, Faik İlik, Zeliha Esin Çelik, Bülent Oğuz Genç, Muhammed Nebil Selimoğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2016.74755  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 32 - 36 (832 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Epilepsi Tedavisinde Klasik ve Yeni Antiepileptik İlaç Seçimindeki Eğilimler
Trends in Choosing Conventional Versus New Antiepileptic Drugs in Epilepsy Treatment
Gençer Genç, Özgür Arslan, Hakan Akgün, Semai Bek, Zeki Gökçil, Zeki Odabaşı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.14890  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 61 - 66 (831 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Epilepsi ve Öz Yönetim
Epilepsy and Self-Management
Öznur Adadıoğlu, Sıdıka Oğuz
doi: 10.5505/epilepsi.2015.76588  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 1 - 4 (714 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
9.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yeni Kurulan Epilepsi Polikliniği’nde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Bulguları
Demographic and Clinical Findings of Epilepsy Patients who Underwent Follow-up at the Newly Established Clinic of the Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine
Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Mustafa Yılmaz, Gülnihal Kutlu
doi: 10.5505/epilepsi.2016.66487  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 5 - 11 (686 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Aksiyon Miyoklonusu ve Renal Parankimal Hastalık Birlikteliği: Olgu sunumu
Action Myoclonus and Renal Parenchymal Disease: A Case Report
Kezban Aslan, Miray Erdem, Emine Bağır, Gülfiliz Gönlüşen, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2016.34254  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 67 - 71 (657 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Nöropsikolojik Profilin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma
Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report
Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2016.18894  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 51 - 54 (657 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Temporal Lob Epilepsisi ve Otoimmünite
Temporal Lobe Epilepsy and Autoimmunity
Mine Sezgin, Betül Baykan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.59354  JTES 2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 46 - 52 (657 kere görüntülendi)

13.
Antiepileptik İlaçların Kemik Yoğunluğuna ve Metabolizmasına Etkileri
The Effects of Antiepileptic Drugs on Bone Density and Metabolism
Zeynep Aydın Özemir, Ayşe Destînâ Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2016.93723  JTES 2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (651 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
14.
Nörokutanöz Sendromlar ve Epilepsi
Neurocutaneous Syndromes and Epilepsy
Abidin Erdal, Aylin Bican Demir, İpek Midi, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu, S. Naz Yeni, İbrahim Bora
doi: 10.5505/epilepsi.2016.63634  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 12 - 16 (611 kere görüntülendi)

DERLEME
15.
Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Duysal Uyandırılmış Potansiyeller
Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy
Zeynep Aydın Özemir, Zeliha Matur, Betül Baykan, Ali Emre Öge
doi: 10.14744/epilepsi.2016.20982  JTES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 41 - 45 (600 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
16.
Epilepsili Hastalarda İlaç Uyumunun Yaşam Kalitesine Etkisi
Effects of Drug Compliance on Quality of Life in Patients with Epilepsy
Gülden Acaroğlu, Emel Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.36449  JTES 2016; 22 - 1 | Sayfalar 17 - 25 (587 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
İmmünoterapiye Yanıtlı Epilepsiler: Genel Klinik Özellikler, Sık Saptanan Antikorlar ve Tedavi Çalışmaları
Immunotherapy Responsive Epilepsies: General Clinical Features, Commonly Detected Antibodies and Treatment Studies
Esme Ekizoğlu, Betül Baykan
doi: 10.5505/epilepsi.2015.96268  JTES 2016; 22 - 0 Suppl. 1 | Sayfalar 37 - 45 (579 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Spinal Musküler Atrofi ile Miyoklonik Epilepsi Birlikteliği
Spinal Muscular Atrophy With Myoclonic Epilepsy
Buket Özkara, Faik Budak
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08860  JTES 2017; 23 - 1 | Sayfalar 29 - 30 (543 kere görüntülendi)

19.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): İki Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: Two Case Reports
Gençer Genç, Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2016.31932  JTES 2016; 22 - 3 | Sayfalar 123 - 128 (536 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
20.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniği’nde İzlenen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları
Demographic and Clinical Findings of Patients with Refractory Epilepsy at Epilepsy Outpatient Clinic of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine
Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2016.06977  JTES 2016; 22 - 3 | Sayfalar 114 - 119 (530 kere görüntülendi)Quick Search

 

Copyright © 2017 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale