ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 2       Yıl: 2020

Fokal Başlangıçlı Epilepside Lakozamidin Ek Tedavideki Yeri [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(3): 103-108 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.07078  

Fokal Başlangıçlı Epilepside Lakozamidin Ek Tedavideki Yeri

Güray Koç1, Semai Bek2, Ömer Karadaş1, Erdal Eroğlu3, Zeki Gökçil4
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Kliniği, Adana
3TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
4Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalı, KKTC

GİRİŞ ve AMAÇ: İki veya daha fazla antiepileptik ilaç (AEİ) kullanan ve nöbetleri durmayan fokal başlangıçlı epilepsi hastalarında lakozamidin 200-300-400 mg/gün dozlarda ek tedavi olarak kullanılmasının etkinliği ve güvenilirliğini retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöbetleri durmayan ve ek tedavi olarak en az altı ay boyunca lakozamid kullanan fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastaların medikal kayıtları retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, lakozamid dozu, birlikte kullandığı AEİ tedavisi ve birinci ve altıncı aylardaki nöbet aktivitesi incelendi.
BULGULAR: Toplam 83 hasta değerlendirildi. Nöbet sıklığındaki ortalama azalma birinci ayda %38.88, altıncı ayda %33.22 ve tedaviye % 50 yanıt oranı birinci ayda %53, altıncı ayda % 47 olarak bulundu. Lakozamid ile birlikte kullanılan ve sodyum kanalı üzerinden etki eden AEİ oranı % 97.6 olarak bulundu. Doza bağımlı yan etkiler sersemlik, bulantı, diplopi, gastrointestinal yan etkiler, baş ağrısı, kaşıntı ve görme bulanıklığı olarak bulundu. İlaç yan etkisi tespit edilen hastaların hepsinin lakozamid ile birlikte sodyum kanalı üzerinden etki eden AEİ kullandığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kontrol altına alınamayan fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda ek lakozamid tedavisi nöbet sıklığını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, fokal epilepsi, lakozamid.


The Role of Add-On Lacosamide Therapy in the Treatment of Focal Onset Epilepsy

Güray Koç1, Semai Bek2, Ömer Karadaş1, Erdal Eroğlu3, Zeki Gökçil4
1Department of Neurology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Neurology, Baskent University Faculty of Medicine, Adana Training and Research Center, Adana, Turkey
3Department Of Neurology, Tobb Economics And Technology University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Eastern Mediterranean University Faculty of Health Sciences, Cyprus

INTRODUCTION: To evaluate the efficacy and safety of lacosamide (200-300-400 mg/day) as adjunctive treatment in patients with uncontrolled focal-onset seizures taking two or more antiepileptic drugs (AED) retrospectively.
METHODS: We performed a retrospective medical record review of patients with uncontrolled focal epilepsy who received lacosamide as add-on therapy for at least six months. Data included demographics, lacosamide dosing, concomitant AED therapy and seizure activity in first and sixth months.
RESULTS: A total of 83 patients were evaluated. Mean percent reductions in seizure frequency per month were 38.98% in first month and 33.22% in sixth month as well as 50% responder rate were 53% in first month and 47% in sixth month. The percentage of AED which has an effect on sodium channel and concomitantly administered with lacosamide was found 97.6%. Dose-related adverse events included dizziness, nausea, diplopia, gastroenterological side effects,headache, itchy skin and blurred vision. It was determined that all patients with drug side effect used AED which has an effect on sodium channel and concomitantly administered with lacosamide.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Adjunctive treatment with lacosamide reduced seizure frequency for patients with uncontrolled focal-onset seizures.

Keywords: Efficiency, focal epilepsy, lacosamide.


Güray Koç, Semai Bek, Ömer Karadaş, Erdal Eroğlu, Zeki Gökçil. The Role of Add-On Lacosamide Therapy in the Treatment of Focal Onset Epilepsy. Epilepsi. 2017; 23(3): 103-108

Sorumlu Yazar: Güray Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale