ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

Epilepsi Hastalarında İnteriktal Başağrısı Sıklığı [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(2): 51-54 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.26928  

Epilepsi Hastalarında İnteriktal Başağrısı Sıklığı

Gökhan Özer1, Yasemin Ünal2, Gülnihal Kutlu2, Yasemin Gömceli3, Levent İnan4
1Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Gaziantep
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Muğla
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Antalya
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi ve başağrısı sık görülen paroksismal nörolojik fenomenlerdir. Başağrısı bazen nöbetin tek belirtisi olabilir. Ayrıca postiktal başağrıları kompleks parsiyal ve jeneralize tonik-klonik nöbetlerden sonra sık görülmektedir. Biz epilepsi polikliniğine başvuran hastalarda interiktal başağrısı sıklığını bulmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ileriye yönelik çalışma, nöroloji kliniğinde epilepsi tanısı ile takip edilen 86 erişkin hastayı kapsamaktadır.
BULGULAR: Çalışmaya epilepsi tanısı ile izlenen 54 kadın, 32 erkek, toplam 86 hasta alındı. Başağrısı olan 41 (%47.6) hastanın ağrı tipleri sırasıyla; gerilim tipi başağrısı (GTBA) %16.3, auralı migren %13.9, aurasız migren %12.8, GTBA + stabbing 1 %1.2, küme başağrısı %1.2, diğer primer başağrıları %2.4 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epileptik hastalar sık başağrısı, özellikte migrenöz özellikte başağrısı yaşamaktadır. Epilepsi hastalarında poliklinik takiplerinde başağrısı göz ardı edilebilir ve bu da bu grup hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, başağrısı; migren.


Prevalence of Interictal Headache in Patients with Epilepsy

Gökhan Özer1, Yasemin Ünal2, Gülnihal Kutlu2, Yasemin Gömceli3, Levent İnan4
1Department of Neurology, Sanko Universty Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department of Neurology, Muğla Sıtkı Koçman Universty Faculty of Medicine, Muğla, Turkey
3Department of Neurology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
4Department of Neurology, Bozok Universty Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: Epilepsy and headache are common paroxysmal neurological disorders. Headache can occasionally be the sole symptom of a seizure. In addition, postictal headaches frequently occur after complex partial and generalized tonic–clonic seizures. The objective of this study was to determine the prevalence of interictal headache in patients with epilepsy presenting at an outpatient epilepsy clinic.
METHODS: This prospective study included 86 adult patients who were diagnosed with epilepsy and followed up at a neurology clinic.
RESULTS: A total of 86 patients with epilepsy (54 females, 32 males) were included. The type of headache in 41 (47.6%) patients was a tension-type headache (TTH) (n=14, 16.3%), migraine with aura (n=12, 13.9%), migraine without aura (n=11, 12.8%), TTH + stabbing headache (n=1, 1.2%), cluster headache (1.2%), and other primary headaches (n=2, 2.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with epilepsy often have headaches, particularly a migraine headache. Headache in patients with epilepsy may be overlooked during follow-up in the outpatient clinic setting, and this can adversely affect the quality of life of these patients.

Keywords: Epilepsy, headache; migraine.


Gökhan Özer, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu, Yasemin Gömceli, Levent İnan. Prevalence of Interictal Headache in Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2018; 24(2): 51-54

Sorumlu Yazar: Gökhan Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale