ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Aydın Bölgesi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Antiepileptik Kullanımına Bağlı Stevens-Johnson Sendromu Prevalansı [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(1): 25-28 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.44153  

Aydın Bölgesi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Antiepileptik Kullanımına Bağlı Stevens-Johnson Sendromu Prevalansı

Ali Akyol1, Ayça Özkul1, Ayşe Tosun2, Neslihan Şendur3
1Adnan Menderes Universitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Universitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Aydın bölgesinde epilepsi polikliniğimizde antiepileptik kullanan hastalarda Stevens-Johnson sendromu (SJS) prevalansını incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Adnan Menderes Üniversitesi Nöroloji, Çocuk Nörolojisi, Pediatrik Nöroloji Kliniği’nce antiepileptik tedavi ile izlenen 2112 epilepsi hastasının dosyaları geriye dönük olarak tarandı.
BULGULAR: Sadece iki tanesinde SJS görüldüğü saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antiepileptik kullanımına yönelik Aydın bölgesinde SJS prevalansı % 0.021 olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi, Stevens-Johnson sendromu.


Stevens-Johnson Syndrome Prevalence Due To Antiepileptic Drug Therapy At Aydin Province University Medical Faculty Hospital

Ali Akyol1, Ayça Özkul1, Ayşe Tosun2, Neslihan Şendur3
1Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Neurology Department, Aydin Turkey
2Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Pediatric Neurology Department, Aydin Turkey
3Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Dermatology Department, Aydin Turkey

INTRODUCTION: Aim of the present study was to determine prevalence of Stevens-Johnson syndrome (SJS) in Aydın province epilepsy clinic patients due to antiepileptic drug use.


METHODS: Records of 2112 adult epileptic patients treated at outpatient clinics of Adnan Menderes University hospital departments of neurology, pediatric neurology, and dermatology were studied retrospectively.

RESULTS: Two of 2112 epileptic patients who had used lamotrigine had history of SJS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prevalence of SJS due to antiepileptic drug therapy was 0.021% in Aydın province epilepsy clinic patients.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy, Stevens-Johnson syndrome.


Ali Akyol, Ayça Özkul, Ayşe Tosun, Neslihan Şendur. Stevens-Johnson Syndrome Prevalence Due To Antiepileptic Drug Therapy At Aydin Province University Medical Faculty Hospital. Epilepsi. 2017; 23(1): 25-28

Sorumlu Yazar: Ayça Özkul, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale