ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

A Case of Oxcarbazepine-Induced Severe Hyponatremia [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(2): 58-60 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.02996  

A Case of Oxcarbazepine-Induced Severe Hyponatremia

Yıldız Değirmenci, Yeliz Yılmaz, Ceyda Hayretdağ Örs, Handan Işın Özışık Karaman
Canakkale Onsekiz Mart University School Of Medicine, Department Of Neurology, Canakkale, Turkey

Oxcarbazepine is a keto-analogue of carbamazepine. Hyponatremia seen in the patients treated with okscarbazepine is usually asymptomatic and rarely severe which leads to drug withdrawal. Here we presented a 51-year old female patient with epilepsy under okscarbazepine and valproate treatment, who presented to our outpatient neurology clinic with vertigo, nausea and vomitting after the usage of her antiepileptic drugs. Routine biochemistry evluations revealed a decresed serum sodium level with increased urine sodium and osmolarity levels. Renal ultrasonography waas normal. The patient was pre-diagnosed as inappropriate antidiuretic hormone secretion syndrome. Three days after the okscarbazepine withdrawal, serum and urine sodium levels were found to be normal.

Keywords: Oxcarbazepine, inappropriate antidiuretic hormone secretion, hyponatremia


Okskarbazepin Kullanımına Bağlı Ağır Hiponatremi Olgusu

Yıldız Değirmenci, Yeliz Yılmaz, Ceyda Hayretdağ Örs, Handan Işın Özışık Karaman
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Okskarbazepin (OKBZ) karbamazepinin bir keto analoğudur. OKBZ ile tedavi edilen hastalarda gelişen hiponatremi çoğunlukla asemptomatiktir ve çok ender olarak ilaç kesilmesini gerektirecek kadar şiddetli olur. Bu yazıda epilepsi tanısı olan ve okskarbazepin ve valproat tedavisi altında olan ve ilaç kullanımı sonrası baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma yakınması ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi nöroloji polikliniğine başvuran 51 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Rutin biyokimya incelemesinde serum sodyum düzeyi düşük, idrar sodyumu ve ozmolaritesi yüksek bulundu. Renal ultrasonografi normaldi. Okskarbazepine bağlı uygunsuz antidiüretik hormon salınımı ön tanısıyla ilaç kesilmesini takiben şikayetleri dramatik olarak düzelen hastanın üç gün sonra bakılan idrar ve serum sodyum düzeyi normal sınırlarda bulundu..

Anahtar Kelimeler: Okskarbazepin, uygunsuz antidiüretik hormon salınımı, hiponatremi


Yıldız Değirmenci, Yeliz Yılmaz, Ceyda Hayretdağ Örs, Handan Işın Özışık Karaman. A Case of Oxcarbazepine-Induced Severe Hyponatremia. Epilepsi. 2011; 17(2): 58-60

Corresponding Author: Yıldız Değirmenci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale