ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Hot Water Epilepsy: A Review with Five Cases [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(3): 160-164 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.38258  

Hot Water Epilepsy: A Review with Five Cases

Aslı Akyol Gürses1, Ahmet Şair2, Ali Akyol2
1Aydin State Hospital, Department of Clinical Neurophysiology, Aydın
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Aydın

Hot water epilepsy is a kind of reflex epilepsy in which seizures are initiated by exposure of the head and/or body to hot water. Presently described are 5 cases from an epilepsy outpatient clinic that were diagnosed between 2012 and 2018. None of the patients had a history of cranial trauma, febrile convulsion, or a family history of epilepsy/hot water epilepsy. Two of patients were men and the remaining 3 were women. Both of the male patients described an aura of pleasure during the seizure; only 1 had a history of self-induction. Interictal electroencephalographies were normal in 4 cases and demonstrated mild hemispheric asymmetry in the fifth patient. All of the patients had a normal cranial magnetic resonance imaging result. One patient experienced non-reflex seizures during sleep. A noteworthy fact was that non-reflex seizures always occurred while she was dreaming of bathing. She had a suicide attempt in 2017. In 3 patients, seizure control was achieved via antiepileptic medications, while changing the bathing habits was sufficient in 2 cases. These cases of hot water epilepsy represent 2 types of seizures (focal seizures with impaired awareness and unknown onset impaired awareness seizures). One of the patients experienced recurrent seizures because of a drug import problem.

Keywords: Reflex epilepsy, hot water epilepsy; treatment of hot water epilepsy


Sıcak Su Epilepsisi: Beş Olgu Eşliğinde Bir Gözden Geçirme

Aslı Akyol Gürses1, Ahmet Şair2, Ali Akyol2
1Aydın Devlet Hastanesi, Klinik Nörofizyoloji Bölümü, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın

Sıcak su epilepsisi (SSE) başa ve/veya vücuda sıcak su teması ile ortaya çıkan nöbetlerin oluşturduğu özel bir refleks epilepsi alt gurubudur. Çalışmamızda 2012–2018 yılları arasında epilepsi polikliniğimizde SSE tanısı alan beş olgu (iki erkek, üç kadın) sunuldu. Hiçbir olgumuzda SSE ve/veya epilepsiye dair aile öyküsü, febril konvülziyon ve travma öyküsü yoktu. İki erkek olgumuzun nöbetlerinde haz fenomeni, bunların sadece birinde self-indüksiyon vardı. Dört olgunun interiktal elektroensefalografileri (EEG) normaldi, bir olgunun EEG’sinde ılımlı hemisfer asimetrisi vardı. Hepsinin kranial manyetik rezonans (MR) incelemeleri normaldi. Bir olguda uykuda, sadece rüyasında banyo yaparken ortaya çıkan non-refleks epilepsi nöbetleri vardı. Bu olgu 2017’de intihar girişimi tanımladı. Üç olguda nöbetler antiepileptik ilaçla; iki olguda ise banyo yapma şeklini değiştirerek kontrol altına alındı. Bizim SSE olgularımızdan üçü, fokal başlangıçlı farkındalığın kaybolduğu nöbetler tanımlamaktaydı. Lateralize-lokalize edici klinik ve laboratuvar bulgularının olmaması sebebiyle diğer iki olgumuzun nöbetleri, başlangıcı bilinmeyen farkındalığın kaybolduğu nöbetler olarak değerlendirildi. Bir olgumuz ilaç ithal problemi nedeniyle tekrarlayan nöbetler geçirdi.

Anahtar Kelimeler: Refleks epilepsi, sıcak su epilepsisi; sıcak su epilepsisinde tedavi


Aslı Akyol Gürses, Ahmet Şair, Ali Akyol. Hot Water Epilepsy: A Review with Five Cases. Epilepsi. 2019; 25(3): 160-164

Corresponding Author: Aslı Akyol Gürses, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale