ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Eating Seizure; Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(1): 9-13 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.57338  

Eating Seizure; Case Report

Kezban Aslan1, Hacer Bozdemir1, Can Sezer2, Taylan Peköz1
1Cukurova Faculty Of Medicine, Department Of Neurology
2Cukurova Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery

Eating-induced seizures are an uncommon presentation of reflex epilepsy, a condition characterized by seizures provoked by specific stimuli. Exact pathogenic mechanism of eating epilepsy is still unknown. Various etiology related to eating epilepsy such as genetic factors, ethnicity, and specific food and eating habits. Here we present a 69-year-old men with eating epilepsy presented to the emergency department with syncope after eating during last two weeks. His complaints start with eating especially solid foods. His neurologic examination and metabolic evaluation was normal. We revealed video-Electroencephalography (video-EEG) monitorization with provocation test. Ictal period was recorded on video-monitorization and active epileptic focus was detected at right central temporal anterior-posterior temporal and temporoparietal side and ischemic lesions was found on periventricular and sentrum semiovale regions on MRI. Carbamazepine treatment started but since the patient could not tolerate high doses, then levetiracetam was added on. The seizures were controlled by polytherapy.

Keywords: Eating seizure.


Yemek Yeme Epilepsisi; Olgu Sunumu

Kezban Aslan1, Hacer Bozdemir1, Can Sezer2, Taylan Peköz1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Abd

Yemek yeme epilepsisi refleks epilepsilerin nadir formlarından biri olup, spesifik uyaranlar ile tetiklenir. Kesin patolojik mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Son derece nadir gözlenen bu nöbet tipinin genetik, etnik faktörler ve bazı yiyecek ve/veya yemek alışkanlıkları ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu yazıda, ilk kez 69 yaşında yemek yeme sırasında sık bayılma yakınması ile acile başvuran bir hasta sunuldu. Hastanın yakınmalarının 2 hafta önce başladığı ve özellikle katı gıdaları yutarken yakınmalarının gözlendiği belirtildi. Nörolojik muayenesi ve metabolik değerlendirilmesi normal olan hastanın bu yakınmaları video-elektroensefalografi (video-EEG) kayıtlaması ile gözlendi. Video-EEG’de iktal kayıtlama sırasında sağ temporosantral, anterior-posterior temporal ve temporoparietal alanlarda aktif epileptik odak kaydedildi. Serebral görüntülemede periventriküler ve sentrum semiovalede iskemik lezyonlar saptandı. Sağaltıma öncelikle karbamazepin ile başlandı. Yüksek doz antiepileptik ilacı tolere edemeyen hastaya levetirasetam ilave edildi ve ikili antiepileptik sağaltım ile nöbetleri kontrol altına alındı.

Anahtar Kelimeler: Yemek yeme epilepsisi


Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Can Sezer, Taylan Peköz. Eating Seizure; Case Report. Epilepsi. 2011; 17(1): 9-13

Corresponding Author: Kezban Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale