ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

The Efficacy of the Levetiracetam in Children with Intractable Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(1): 1-8 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.57441  

The Efficacy of the Levetiracetam in Children with Intractable Epilepsy

Salma İdris1, Nilüfer Eldeş Hacıfazlığlu2, Yüksel Yılmaz2
1Department Of Pediatrics, Marmara University, İstanbul, Turkey
2Department Of Pediatric Neurology, Marmara University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the efficacy of levetiracetam, a new antiepileptic drug, as add-on treatment in children with intractable epilepsy.
METHODS: This retrospective study was performed in 53 children (aged 1-17.4 years, mean: 7.9 years) with intractable epilepsy were followed up for 16.8 months (1 month-4.3 years). The duration and frequency of seizures were documanted with standard interval.
RESULTS: At the end of the follow-up period, 26 patients (49.1%) were seizure free, the seizure frequency was markedly (>50%) decreased in 11 patients (20.8%). On the other hand, seizure frequency did not change in 11 patients (20.8%) and in 4 patients (7.5%) the seizure frequency increased. Levetiracetam was found to be efficant in 69.9% (37/53) of patients (seizure free or reduction >50% in seizure frequency). Thirty-two percent of the patients had adverse effects and there was no statistically significant relationship between side effects and the dosage of drugs.
CONCLUSION: Levetiracetam proved to be effective and well tolerable drug in children with refractory epilepsy.

Keywords: Child, intractable epilepsy; levetiracetam.


Levetirasetam’ın Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Etkinliği

Salma İdris1, Nilüfer Eldeş Hacıfazlığlu2, Yüksel Yılmaz2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul.

AMAÇ: Bu çalışma yeni bir antiepiletik olan levetirasetam’ın çocukluk çağı dirençli epilepsilerinde etkinliğini araştırmak amacı ile yapıldı.
YÖNTEMLER: Yaşları 1-17.4 yıl (ortalama 7.9 yaş) olan dirençli epilepsi tanısı ile tedavi edilen 53 çocuk retrospektif olarak incelendi. Levetirasetam tüm hastalarda ek tedavi olarak başlandı ve hastalar ortalama 16.8 ay (1 ay-4.3 yıl) süreyle izlendi. Nöbet sıklığı ve nöbet süresi standart aralıklarla takiplerle kaydedildi.
BULGULAR: İzlem süresinin sonunda hastaların 26’sında (%49.1) nöbetler durdu, 11’inde (%20.8) hastada nöbet sıklığında %50’den fazla azalma, 11’inde (%20.8) nöbet sıklığında değişiklik olmadı ve 4’ünde (%7.5) nöbet sıklığında artış oldu. Hastaların %69.9’unda (37/53) levetirasetam etkili bulundu (>%50 nöbette azalma veya nöbetsiz). Hastaların %32’sinde yan etki görüldü, yan etki görülmesiyle doz arasında ilişki bulunmadı.
SONUÇ: Levetirasetam, çocukluk çağı dirençli epilepsilerinde nöbet sıklığını azaltmakta ya da hastanın nöbetsiz olmasını sağlamakta etkili ve iyi tolere edilebilen bir antiepileptik ilaç olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, dirençli epilepsi; levetirasetam.


Salma İdris, Nilüfer Eldeş Hacıfazlığlu, Yüksel Yılmaz. The Efficacy of the Levetiracetam in Children with Intractable Epilepsy. Epilepsi. 2011; 17(1): 1-8

Corresponding Author: Salma İdris, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale