ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

First Symptomatic Seizure and Status Epilepticus due to Acute Electrolyte Imbalance [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(1): 14-16 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.62533  

First Symptomatic Seizure and Status Epilepticus due to Acute Electrolyte Imbalance

Emine Rabia Koç, Alevtina Ersoy, Atilla İlhan
Department Of Neurology, Fatih University, Ankara, Turkey

In recent years, putting the correct diagnosis in a short time becomes easier due to advances in medical science. This is primarily important for emergency services. Sometimes it has been need to make many examinations to the person in a day for the correct diagnosis and treatment. This processes may lead to unwanted situations for the patient. In this paper, it was presented a patient who has developed electrolyte imbalance as a result of the excessive intake of water for imaging techniques because of abdominal pain and who had the first seizure as status epilepticus.

Keywords: Abdomen tomography, electrolyte imbalance; status epilepticus; ultrasonography.


Akut Dilüsyonel Elektrolit İmbalansına Bağlı Gelişen İlk Nöbet ve Status Epileptikus Olgusu

Emine Rabia Koç, Alevtina Ersoy, Atilla İlhan
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler sayesinde hastalara kısa sürede doğru tanı koymak daha kolay hale gelmiştir. Bu durum öncelikli olarak acil servisler için önem arz etmektedir. Doğru tanı ve tedavi için bazen aynı gün içinde kişiye birçok tetkik yapılması gerekebilmektedir. Yapılan bu işlemler hastada istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Bu yazıda, karın ağrısı şikayeti nedeniyle yapılması planlanan görüntüleme yöntemleri için aşırı su alımı sonucu elektrolit imbalansı gelişen ve ilk nöbetini status epileptikus olarak geçiren bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Abdomen tomografi, elektrolit imbalansı; status epileptikus; ultrasonografi.


Emine Rabia Koç, Alevtina Ersoy, Atilla İlhan. First Symptomatic Seizure and Status Epilepticus due to Acute Electrolyte Imbalance. Epilepsi. 2011; 17(1): 14-16

Corresponding Author: Emine Rabia Koç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale