ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Quality of Life and Cost analysis Following Epilepsy Surgery in Turkish Patients [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(2): 39-45 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.72792  

Quality of Life and Cost analysis Following Epilepsy Surgery in Turkish Patients

Göksemin Acar1, Feridun Acar2, Bengi Gedik1, Ali Yılmaz2, Filiz Altuğ3, Duygu Aras1, Barış Baklan4
1Pamukkale University Medical School Department Of Neurology, Denizli
2Pamukkale University Medical School Department Of Neurosurgery, Denizli
3Pamukkale University School Of Physical Therapy And Rehabilitation, Denizli, Turkey.
4Dokuz Eylül University, Department Of Neurology, İzmir

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate postoperative changes in terms of seizure frequency, antiepileptic drug (AED) consumption and quality of life, in parallel with these, to determine the changes in antiepileptic drug and healthcare costs after surgery.
METHODS: Twenty-four patients who underwent epilepsy surgery with medically intractible epilepsy are included. Demographic features, seizure frequency, number of AEDs are obtained, and SF-36 is administered pre- and post operatively. Financial records are accessed via the university hospital database and central network database of the national social security administration.
RESULTS: ATLE or lesionectomy was carried out in 24 patients and 67 % of patients achieved Class 1 and 2 seizure control and a significant reduction in number of AEDs (p<0,005). In SF-36, general perception of health and role limitations due to emotional problems significantly improved postoperatively. The cost analysis revealed significant reduction in antiepileptic drug and healthcare costs due to epilepsy(p<0,005).
CONCLUSION: In conclusion, surgical interventions for medically intractable epilepsy are effective in seizure control and have notable benefit on quality of life as well as in healthcare costs. These medical and economic benefits of epilepsy surgery can be encouraging for Turkish neurologists to refer patients to comprehensive epilepsy centers.

Keywords: Epilepsy, surgery, quality of life, healthcare, cost


Türk Hastalarda Epilepsi Cerrahisinden Sonra Yaşam Kalitesi ve Maliyet Analizi

Göksemin Acar1, Feridun Acar2, Bengi Gedik1, Ali Yılmaz2, Filiz Altuğ3, Duygu Aras1, Barış Baklan4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Denizli
4Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, epilepsi cerrahisinden sonra nöbet kontrolü, antiepileptik ilaç kullanımı, yaşam kalitesindeki değişim ve bunlara paralel olarak epilepsiye bağlı sağlık harcamalarında ve ilaç maliyetindeki değişimi belirlemektir.
YÖNTEMLER: İlaca dirençli epilepsi nedeniyle takip edilen 24 hasta (11 kadın, 13 erkek) çalışmaya alındı. Cerrahi öncesi ve sonrası nöbet sıklığı, antiepileptik sayıları belirlenerek SF-36 ölçeği uygulandı. Cerrahi öncesinde ve sonrasında epilepsiye bağlı sağlık harcamaları ve antiepileptik ilaç giderleri SGK kayıtlarından ve cerrahi giderleri hastane bilgi yönetim sisteminden elde edildi.
BULGULAR: Yirmidört hastaya ilaca dirençli epilepsi nedeniyle ATLE ya da lezyonektomi uygulandı. Ortalama 24 ay sonunda hastaların %67’sinde nöbet kontrolü (ILAE sınıf I ve II) sağlandı. Postoperatif antiepileptik ilaç sayısında belirgin azalma görüldü (p=0.005). SF-36’ya göre hastaların genel sağlık durumlarını algılayışlarında, duygusal sorunlara bağlı kısıtlılıklarında düzelme tespit edildi (p<0,005). Maliyet analizinde cerrahi uygulanan hastalarda hem antiepileptik ilaç maliyeti hem de epileptik nöbetlere bağlı sağlık giderlerinde belirgin azalma olduğu tespit edildi (p<0,005).
SONUÇ: Sonuç olarak, ilaca dirençli epilepside cerrahinin nöbet kontrolündeki etkinliği ve yaşam kalitesi üzerine yararları ve bunlara paralel ekonomik yararları dikkat çekicidir. Hem medikal hem de ekonomik açılardan olumlu sonuçları olan cerrahi uygulamaların ülkemizde artabilmesi için ilaca dirençli epilepsisi olan hastaların bu konuda özelleşmiş ve cerrahi uygulayan merkezlere daha fazla yönlendirilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, cerrahi, yaşam kalitesi, maliyet


Göksemin Acar, Feridun Acar, Bengi Gedik, Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Duygu Aras, Barış Baklan. Quality of Life and Cost analysis Following Epilepsy Surgery in Turkish Patients. Epilepsi. 2011; 17(2): 39-45

Corresponding Author: Göksemin Acar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale