ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Epilepsy and Self-Management [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(1): 1-4 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.76588  

Epilepsy and Self-Management

Öznur Adadıoğlu1, Sıdıka Oğuz2
1Selçuk University Akşehir Kadir Yallagöz Health School, Konya
2Marmara University Faculty Of Health Sciences, İstanbul

Epilepsy is a chronic disease. A high quality of life can be achieved when seizures are controlled, requiring important behavioral and psychosocial adjustments. Treatment and care involves self-management as well as medical intervention, including adherence to healthy behavior and other means of controlling seizure, in order to ensure a high quality of life. Effective self-management programs should take an educational approach that encourages self-sufficiency, focuses on the establishment of environmental support, determines consistent strategies for care, and instructs patients in self-evaluation. Self-management is more effective when patients are trained and self-sufficient, requiring the participation of expert nurses as educators. The objective of the present article was to draw attention to the importance of self-management in patients living with epilepsy.

Keywords: Epilepsy, nursing, self-sufficiency, self-management.


Epilepsi ve Öz Yönetim

Öznur Adadıoğlu1, Sıdıka Oğuz2
1Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Konya
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Epilepsi, nöbetleri kontrol altında tutarak, yüksek bir yaşam kalitesi hedeflenen bunun için de önemli davranışsal ve psikososyal ayarlamalar gerektiren kronik bir hastalıktır. Epilepsi hastalarının tedavi ve bakımı yalnızca tıbbi müdahale değil aynı zamanda kişilerin durumlarının yönetimini de içerir. Epilepsi hastalarında öz yönetim, bireysel nöbet kontrolünü teşvik ve refahını artırmak için yapabileceğiniz sağlıklı davranışlara ve aktivitelere uyumu ifade eder. İyi bir öz yönetim programı, öğretim yaklaşımı oluşturmak, çeşitli stratejiler kurmak, bu stratejilerin tutarlı kullanımını vurgulamak, hastanın kendini değerlendirmesini sağlamak, kendi kendine yetebilmeyi öğretmek, kendini güçlendirmek için yollar belirlemek gibi öz yeterlilik desteğinin yanı sıra çevresel desteği de içermelidir. Öz yönetim; öz yeterliliğin artırılması ve hasta eğitimi ile güçlü hale gelmektedir. Bunun için de, eğitim veren uzman hemşirelerin olması çok önemlidir. Bu makalenin amacı, epilepsili hastaların hastalıkları ile yaşarken, hastalık yönetimine dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, hemşirelik, öz yeterlilik, öz yönetim.


Öznur Adadıoğlu, Sıdıka Oğuz. Epilepsy and Self-Management. Epilepsi. 2016; 22(1): 1-4

Corresponding Author: Öznur Adadıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale