ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Senile Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome with Dementia [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(2): 61-64 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.77487  

Senile Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome with Dementia

Mine Hayriye Sorgun, Çiğdem Kudiaki, Aytaç Yiğit
Ankara University School Of Medicine, İbni Sina Hospital, Department Of Neurology, Ankara

Down syndrome had myoclonic seizures after progressive deterioration of cognitive functions as case reports. We report a Down syndrome with progressive deterioration of cognitive functions and myoclonic seizures. She had generalized tonic-clonic seizure,too. EEG showed slight diffuse slowing with frontal sharp-waves. Myoclonic jerks and GTCS persisted after lamotrigine. However, these seziures subsided by levatiracetam. Epilepsy in DS is associated with dementia, all these points suggest that an underlying physiopathology in common may exist

Keywords: Down syndrome, epilepsy, dementia


Down Sendromlu Hastada Demans ile Beraber Senil Myoklonik Epilepsi

Mine Hayriye Sorgun, Çiğdem Kudiaki, Aytaç Yiğit
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Nöroloji Ad, Ankara

Down sendromunda ilerleyici kognitif yıkımın ardından miyoklonik nöbetlerin
başladığı olgu sunumları bulunmaktadır. Biz de ilerleyici kognitif yıkımı olan ve myoklonik nöbetler geçiren bir Down Sendromu olgusu sunuyoruz. Olguya tonik-klonik nöbetler de eşlik etmektedir. EEG’de yaygın yavaşlama zemininde her iki ön bölgede keskin ve yavaş dalga aktivitesi tespit edilmiştir. Lamotrijine cevap vermeyen tonik-klonik ve miyoklonik nöbetler, tedaviye levatirasetam eklenerek kontrol altına alınmıştır. Down sendromunda epilepsi ile demansın birlikte bulunması, altta yatan ortak bir patofizyoloji olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, epilepsi, demans


Mine Hayriye Sorgun, Çiğdem Kudiaki, Aytaç Yiğit. Senile Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome with Dementia. Epilepsi. 2011; 17(2): 61-64

Corresponding Author: Mine Hayriye Sorgun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale