ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

COVID-19 and Epilepsy: Its Effects on Seizures, Treatment and Social Life [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 49-58 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.82713  

COVID-19 and Epilepsy: Its Effects on Seizures, Treatment and Social Life

Ayşe Deniz Elmalı1, Nerses Bebek1, İrem Yıldırım2, Semih Ayta3, Ebru Altındağ4, Kezban Aslan5, Sibel K Velioğlu6, Seher Naz Yeni7
1Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara
3Spastic Children's Foundation of Turkey, Istanbul
4Istanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul
5Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adana
6Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Trabzon
7Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) can be spread rapidly and can be seen in a wide section of society at any age, affecting the whole society, as well as patients with epilepsy. A virus may cause neurological involvement, as well as systemic involvement. There is no evidence that COVID-19 disease triggers or worsens existing epileptic seizures. Seizures can be triggered secondary to the disease. Likewise, it is understood that individuals with epilepsy are not more likely to contract COVID-19 disease, and have not had the disease more seriously. Unless there are additional problems that pose a risk for COVID-19, the antiepileptic drugs used by patients do not pose a risk for infection. When it is necessary to use hydroxychloroquine, azithromycin and similar drugs in the treatment of COVID-19, antiepileptic treatment is recommended to be reviewed and properly regulated. Conditions, such as the use of cold medicines can increase the risk of seizures due to the pseudoephedrine they contain, and the risk of infection with immunomodulating drugs should be specially addressed. The risk of contamination is highest in places like hospital units, especially emergency units. Therefore, measures should be taken to prevent situations that may lead to the unnecessary application of people to the hospitals and the emergency units. During the epidemic period, individuals will try to obtain information using media, social media and websites. That is why it is crucial for health institutions and authorities to provide accurate information and guide the people during the epidemic. Informing people will allow patients to see the risks of the COVID epidemic more accurately and help prevent unnecessary anxiety.

Keywords: COVID-19, epilepsy; prevention; pandemic; SARS-Cov-2; telemedicine.


COVID-19 ve Epilepsi: Nöbetlere, Tedaviye ve Sosyal Yaşama Etkileri

Ayşe Deniz Elmalı1, Nerses Bebek1, İrem Yıldırım2, Semih Ayta3, Ebru Altındağ4, Kezban Aslan5, Sibel K Velioğlu6, Seher Naz Yeni7
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
3Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, İstanbul
4İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
6Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Trabzon
7İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) hızla yayılarak her yaşta geniş bir toplum kesitinde görülebilmekte, tüm toplumu olduğu kadar epilepsi hastalarını da etkilemektedir. Virüsün sistemik tutulum dışında nörolojik tutuluma da neden olduğu bilinmektedir. COVID-19 hastalığının mevcut epilepsi nöbetlerini tetiklediği veya kötüleştirdiğine dair bir veri yoktur. Genellikle ikincil olarak nöbetlerin tetiklenebildiği bilinmektedir. Aynı şekilde epilepsili bireylerin COVID-19’a yakalanma olasılıklarının artmadığı ve hastalığı daha ciddi geçirmediği anlaşılmaktadır. COVID-19 için risk oluşturan ek sorunları olmadığı sürece hastaların kullanmakta olduğu antiepileptik ilaçları enfeksiyona yakalanma açısından bir risk oluşturmamaktadır. Hidroksiklorokin, azitromisin ve benzeri COVID-19 tedavisinde kullanılan diğer ilaçların kullanılması gerektiğinde, antiepileptik tedavinin gözden geçirilmesi ve uygun şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. Soğuk algınlığı ilaçlarının kullanımı içerdikleri psödoefedrin dolayısıyla nöbet riskini artırabilmeleri, immünomodülatör ilaçlarla enfeksiyon riskinin artması gibi durumlar özel olarak ele alınmalıdır. Bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler hastane birimleri, özellikle de acil birimlerdir. Bu yüzden kişilerin hastaneye ve acile gereksiz başvurmasına yol açabilecek durumları önlemeye yönelik önlemler alınmalıdır. Kişiler salgın döneminde medya araçları, sosyal medya ve web siteleri üzerinden bilgi edinme çabasında olacaklardır. Bu yüzden salgın döneminde sağlık kuruluşlarının ve otoritenin doğru bilgilendirme sağlamaları ve yol göstermeleri büyük önem kazanmaktadır. Bilgilendirmeler hastaların COVID salgınının yaratabileceği riskleri daha doğru görmelerine olanak sağlayacak ve gereksiz yere kaygıya kapılmalarını önlemeye yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, epilepsi, önlem; pandemi; SARS-Cov-2; teletıp.


Ayşe Deniz Elmalı, Nerses Bebek, İrem Yıldırım, Semih Ayta, Ebru Altındağ, Kezban Aslan, Sibel K Velioğlu, Seher Naz Yeni. COVID-19 and Epilepsy: Its Effects on Seizures, Treatment and Social Life. Epilepsi. 2020; 26(2): 49-58

Corresponding Author: Nerses Bebek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale