ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Traumatic Head Injury in Epileptic Patients and Relation with Prognosis [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(2): 46-52 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.88598  

Traumatic Head Injury in Epileptic Patients and Relation with Prognosis

Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir
Çukurova Univercity Faculty Of Medicine, Department Of Neurology

OBJECTIVE: We evaluated relation of head trauma (HT) and prognosis in epilepsy patients.
METHODS: A total of 124 patients (M 75, F 49) with a mean age of 29.1 ± 14.0 (10-74) years and with partial epileptic seizure participated to this study. The patients were retrospectively evaluated.
RESULTS: The mean age of HT was 11.0 ± 11.2 (0,1- 55) and seizure onset 20.3 ± 15.2 (1-74) years. Seizures were started 8,7 ± 11.4 (0-64) years after HT. The patients grouped according to severity of HT as (mild, moderate, severe): 60,5 % (n: 75) in mild, 29 % (n: 36) in moderate and 10.5 % (n: 13) were in severe group. The neurologic examination were normal in 67.7 % (n: 84) of the all patients. MRI revealed normal finding in only 50% (n: 62) of the patients (p<0.03).
Of all patients 67.7 % (n: 84) of them were on monotheraphy and 32.3 % (n: 40) were on politheraphy. At the end of follow up 44.2% of them were seizure free and the seizures were moderately controlled in 46 % (n: 57) patients.

CONCLUSION: Although the severity of HT have an important role on epilepsy prognosis, many different factors may have an effect on prognosis.

Keywords: Traumatic head injury, epilepsy, prognosis


KAFA TRAVMASININ EPİLEPTİK NÖBETLERDEKİ YERİ ve PROGNOZ ile İLİŞKİSİ

Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Epilepsi etyolojisinde kafa travmasının (KT) önemli yeri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, epilepsi tanılı olgularda KT ve prognoza etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun, parsiyel epileptik nöbetleri olan yaş ortalaması 29.1 ± 14.0 (10-74) olan 124 (75 erkek, 49 kadın) hasta dahil edildi. Hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Olguların ortalama KT geçirme yaşı ise 11.0 ± 11.2 (0,1- 55) ve nöbet başlangıç yaşı 20.3 ± 15.2 (1-74) olarak belirlendi. Epileptik nöbetlerin KT’dan ortalama 8,7 ± 11.4 (0-64) yıl sonra başladığı saptandı. KT geçirme şiddetine göre olgular 3 gruba (basit, orta şiddete ve ağır KT) ayrıldı; hastaların % 60.5 (n: 75)’i basit, % 29 (n: 36)’u orta şiddette ve % 10.5 (n: 13)’i ise ağır KT geçirdiği belirlendi. Olguların % 67.7 (n: 84)’inde nörolojik muayene normaldi. Radyolojik görüntülemede olguların sadece % 50’sinde normal bulgular belirlendi (p<0,03).
Olguların % 67.7 (n: 84) monoterapi, % 32.3 (n: 40)’ünün politerapi kullandığı belirlendi İzlem dönemi sonunda; olguların % 44.2 (n: 56)’sinde nöbetler tam, % 46 (n: 57)’sında ise kısmen kontrol altına alındı.

SONUÇ: KT öyküsü olan epilepsi hastalarında, travma şiddeti ile prognoz arasında önemli rolü olduğu ancak prognoz üzerinde farklı faktörlerinde rol alabileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, epilepsi, prognoz


Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir. Traumatic Head Injury in Epileptic Patients and Relation with Prognosis. Epilepsi. 2011; 17(2): 46-52

Corresponding Author: Kezban Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale