ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Rehabilitation of Cognitive Disorder After Temporal Lobe Epilepsy Surgery: Proposal for a Protocol [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 123-131 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.92259  

Rehabilitation of Cognitive Disorder After Temporal Lobe Epilepsy Surgery: Proposal for a Protocol

Mevhibe Sarıcaoğlu1, Özden Erkan Oğul2, Ciğdem Özkara3, Lütfü Hanoğlu4
1Program of Electroneurophysiology, İstanbul Medipol University School of Vocational, İstanbul, Turkey
2Department of Occupational Therapy, İstanbul Medipol University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3Department of Neurology, İstanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Neurology, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objectives: Surgical intervention is a crucial and effective treatment option for patients with temporal lobe epilepsy whose seizures are not under control. However, there is a possibility that surgical intervention may have a negative effect on cognitive functions. Cognitive rehabilitation is a treatment option that has been recently investigated for various neurocognitive problems. This study proposes a protocol for the rehabilitation of the cognitive dysfunctions after temporal lobe epilepsy surgery.
Methods: To overcome the cognitive deficits that occurred after surgery, a six-step program was developed, which included the compensatory and adaptation strategies and memory and executive functions. This program was performed after epilepsy surgery in two patients who were evaluated with neuropsychometric test battery.
Results: Cognitive rehabilitation program had a significant and positive effect on the neuropsychometric test results in two epilepsy patients who had postoperative attention, memory and executive function problems.
Discussion: In the postoperative period, patients with temporal lobe epilepsy may be able to recover from cognitive disorders with an effective CR program. Although our results were obtained only with two patients, they suggest that cognitive rehabilitation had a significant and positive effect on epilepsy patients with postoperative attention, memory and executive function problems. However, the onset of the rehabilitation before or after surgery, the duration and the content of the rehabilitation are controversial issues.
Conclusion: Future studies should show evidence basis of the standardized rehabilitation program for patients after epilepsy surgery, and the short and long-term effects of the rehabilitation with larger participants.

Keywords: Cognitive rehabilitation, epilepsy; temporal lobe surgery.


Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi Sonrası Bilişsel Bozuklukların Rehabilitasyonu: Bir Protokol Önerisi

Mevhibe Sarıcaoğlu1, Özden Erkan Oğul2, Ciğdem Özkara3, Lütfü Hanoğlu4
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronörofizyoloji Programı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Nöbet kontrolü sağlanamayan temporal lob epilepsi hastaları için cerrahi müdahale önemli ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Ancak cerrahi müdahalenin bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etki oluşturma ihtimali vardır. Son zamanlarda bilişsel rehabilitasyon, çeşitli nörobilişsel problemler için araştırılan bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı, temporal lob epilepsi cerrahisi sonrası bilişsel işlevlerdeki bozulmanın rehabilitasyonuna yönelik bir protokol önerisi sunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Cerrahi müdahale sonrası meydana gelmiş bilişsel bozuklukların üstesinden gelmek için kompansatuar ve adaptasyon stratejilerini içeren, bellek ve yürütücü fonksiyonları geliştiren, altı adımdan oluşan bir program düzenlendi. Nöropsikometrik test bataryası ile ayrıntılı şekilde değerlendirilen iki hastaya epilepsi cerrahisi sonrası bu program uygulandı.
Bulgular: Ameliyat sonrası dikkat, bellek ve yürütücü işlev sorunları yaşayan iki epilepsi hastasında, kognitif rehabilitasyon programının nöropsikolometrik test sonuçlarına göre anlamlı ve olumlu etkisi olduğu görüldü.
Sonuç: Ameliyat sonrası dönemde temporal lob epilepsi hastalarının yaşadıkları/yaşayacakları bilişsel bozuklukların iyileşmesi etkin bir BR programı ile mümkün olabilir. Her ne kadar sonuçlarımız iki hasta ile elde edilmiş olsa da ameliyat sonrası dikkat, bellek ve yürütücü işlev sorunları yaşayan epilepsi hastalarında kognitif rehabilitasyonun anlamlı ve olumlu etkisi olduğunu gösterdi. Rehabilitasyonun bilişsel yetenekler üzerinde olumlu bir etkisi vardır, ancak rehabilitasyonun cerrahiden önce veya sonra başlaması, rehabilitasyon süresi ve içeriği tartışmalıdır. Gelecekteki çalışmalar cerrahi sonrası epilepsi hastaları için standartlaştırılmış rehabilitasyon programını, rehabilitasyonun kısa ve uzun dönem etkilerini daha büyük katılımcılar ile kanıta dayalı şekilde göstermelidir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel rehabilitasyon, epilepsi; temporal lob cerrahisi.


Mevhibe Sarıcaoğlu, Özden Erkan Oğul, Ciğdem Özkara, Lütfü Hanoğlu. Rehabilitation of Cognitive Disorder After Temporal Lobe Epilepsy Surgery: Proposal for a Protocol. Epilepsi. 2020; 26(2): 123-131

Corresponding Author: Mevhibe Sarıcaoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale