ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Olan Hastalarda Akut Ağrı Algısı ve Duygudurum Bozuklukları ile İlişkisi
Acute Pain Perception in Patients with Psychogenic Nonepileptic Seizures and its Relationship with Mood Disorders
Bengi Gül Türk, Gözde Akbaba, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.42713  Sayfa 0

2.
Epilepsi Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları
Awareness About Abuse of Parents Who Have Children With Epilepsy
Selin Söyünmez, Yeşim Zülkar, Fatma Dilek Turan, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.50023  Sayfa 0

3.
Üç Olgu Sunumu ile Ritmik Delta Aktiviteleri
Electroencephalographic Rhythmic Delta Activities in Three Cases
Dilara Mermi Dibek, IBRAHIM OZTURA, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.62634  Sayfa 0

4.
Farelerde PTZ ile İndüklenen Akut Nöbet Modelinde Nesfatin-1'in Doza Bağlı Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dose Dependent Effects of Nesfatin-1 in Pentyleneterazole Induced Seizures in Mice
Özlem Ergül Erkeç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.05706  Sayfa 0

5.
İdyopatik/genetik jeneralize ve kendini sınırlayan fokal epilepsilerde febril nöbetler
Febrile seizures in idiopathic/genetic generalized and self-limited focal epilepsies
Feray Tümay, Mecbure Nalbantoglu, Rahşan İnan, Figen Yavlal, Veysi Demirbilek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.98705  Sayfa 0

6.
Epilepsi Hastalarının Yakınlarının Nöbet Sırasındaki Davranışları ve Bunun Epilepsi Hakkındaki Bilgileri ile İlişkisi
Investigation of Behaviors of the Epilepsy Patients’ Relatives During Seizure and Its Association with Their Knowledge Regarding Epilepsy.
Zerin Özaydın Aksun, Aytaç Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2020.43660  Sayfa 0

7.
Lakozamid İle Tetiklenen Görsel Halüsinasyonlar ve Psikoz, Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lacosamide-induced Visual Hallucinations and Psychosis: A Case Report and Review of the Literature
Selda Keskin Güler, Sena Dilek, Enes Tarık İnci, Tahir Yoldaş
doi: 10.14744/epilepsi.2020.06025  Sayfa 0

8.
Geç Başlangıçlı Jeneralize Myoklonik Nöbet: Olgu Sunumu
Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report
Hülya Özkan, Baburhan GULDIKEN, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin KEHAYA
doi: 10.14744/epilepsi.2020.36450  Sayfa 0

9.
Benzer semptomatoloji yanılgıya yol açabilir; vasküler koiling cerrahisinden dönen temporal epilepsi olgusu
similar symptomatology can mislead; a temporal epilepsy case reverting from vascular coiling surgery
Eda Kılıç Çoban, Bülent Mert
doi: 10.14744/epilepsi.2020.33602  Sayfa 0

10.
Zorlu Bir Vakanın Yönetimi: Epileptik Bir Gebenin Çoklu İlaç Alımı ile Suisidal Girişimi
The Management of a Difficult Case: A Suicide Attempt by the Ingestion of Multiple Drugs by a Pregnant Woman with Epilepsy
Zeynep Özözen Ayas, Hakan Musa Ayas, Esma Adıyaman, Gülgün Uncu, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.34635  Sayfa 0

11.
‘Nöropsikiyatrik Sistemik Lupus Eritematozus İle İlişkili Süper Refrakter Status Epileptikus: Nadir Görülen Bir Olgu’ makalesine ilişkin editöre mektup
Halil Onder
doi: 10.14744/epilepsi.2020.30643  Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Fokal Başlangıçlı Nöbetleri Olan Dirençli Epilepsi Hastalarında Lakozamid Ekleme Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları
FULYA EREN, Ayten Ceyhan Dirican, Gunay Gül, Betül Tekin, Dilek Atakli, Sevim Baybaş
doi: 10.14744/epilepsi.2020.59244  Sayfa 0

13.
Lamotrijine bağlı nadir bir yan etki: Halüsinasyon
A rare side effect of lamotrigine: Hallucination
Hatice Ferhan Kömürcü
doi: 10.14744/epilepsi.2020.39226  Sayfa 0

14.
Epilepsi Hastalarının Tedaviye Uyumları Ve Etkileyen Faktörler
Compliance Of Epilepsy Patients To The Treatment And Effecting Factors
Salih Akoluk, Nimet Ovayolu
doi: 10.14744/epilepsi.2020.46363  Sayfa 0

15.
Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Ogu Sunumu
Photosensitive Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report
Ayse Destina YALCIN, Reyhan SURMELI
doi: 10.14744/epilepsi.2020.20981  Sayfa 0

16.
Febril nöbetlerden sonra epilepsi gelişimi için olası risk faktörleri: retrospektif gözlemsel bir çalışma
Probable risk factors for development of epilepsy following febrile seizure: a retrospective, observational study
fatma hancı, Sevim Türay, Hüseyin Kocabey, Nimet Kabakus
doi: 10.14744/epilepsi.2020.99266  Sayfa 0

17.
Sorgulama ve EEG’de nöropsikolojik aktivasyon yöntemleri ile genetik jeneralize ve fokal epilepsilerde refleks tetiklenme özellikleri
Reflex triggering properties in genetic generalized and focal epilepsies by questioning and neuropsychological EEG activation methods
Emel Ur Ozcelik, Dilek Atakli, Nermin Görkem Sirin, Ayhan Köksal, Nerses Bebek, Betul Baykan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.21704  Sayfa 0

18.
Epilepsi ve Otoimmun Hastalıkların Birlikteliği
The Association Between Epilepsy And Autoımmune Diseases
Elif Simin ISSI, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.74426  Sayfa 0

19.
Epilepsili Çocuklarda Beyin Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Stereolojik Yöntemle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Brain Volume in Children with Epilepsy on Magnetic Resonance Imaging by Stereological Method
Saliha Seda Adanır, Ömer Faruk Cihan, Ayşe Aysima Özçelik
doi: 10.14744/epilepsi.2020.63644  Sayfa 0

20.
Status Epileptikus ile İlişkili Geçici Görüntüleme Bulguları
Transient Imaging Findings Related to Status Epilepticus
Ferda Ilgen Ulsu, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.40469  Sayfa 0

21.
Treatment of vagus nerve stimulator pocket infection without removal of the hardware
Martin Blaha, Michal Tichy
doi: 10.14744/epilepsi.2020.48344  Sayfa 0

22.
Saçlı Deri Elektroansefalografisi Yazımı ve Raporlanması
Writing and Reporting of Scalp Electroencephalography
Onur Yıldız, Başak Yılmaz Öz, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.54366  Sayfa 0Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale