ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Dirençli Epilepsi Hastalarında Vagal Sinir Stimulasyonunun Kısa Dönem Sonuçları
Short-Term Results of Vagal Nerve Stimulation in Resistant Epilepsy Patients
Fulya Eren, Gunay Gül, Zeynep Bastug Gul, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Atakli
doi: 10.14744/epilepsi.2021.15045  Sayfa 0

2.
Genetik Testlerle Tanı Konulan İki Lafora Hastalığı Olgusu
Two Case of Lafora Disease Diagnosed by Genetical Tests
Aylin Bican Demir, İbrahim Hakkı Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2021.28863  Sayfa 0

3.
Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri
Organophosphate Intoxication and Neuroradiological Features in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures
Aydın Talip Yıldoğan, Fettah Eren, AZER MAMMADLI
doi: 10.14744/epilepsi.2021.92668  Sayfa 0

4.
Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Olan Hastalarda Akut Ağrı Algısı ve Duygudurum Bozuklukları ile İlişkisi
Acute Pain Perception in Patients with Psychogenic Nonepileptic Seizures and its Relationship with Mood Disorders
Bengi Gül Türk, Gözde Akbaba, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.42713  Sayfa 0

5.
Epilepsi Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları
Awareness About Abuse of Parents Who Have Children With Epilepsy
Selin Söyünmez, Yeşim Zülkar, Fatma Dilek Turan, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.50023  Sayfa 0

6.
Farelerde PTZ ile İndüklenen Akut Nöbet Modelinde Nesfatin-1'in Doza Bağlı Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dose Dependent Effects of Nesfatin-1 in Pentyleneterazole Induced Seizures in Mice
Özlem Ergül Erkeç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.05706  Sayfa 0

7.
İdyopatik/genetik jeneralize ve kendini sınırlayan fokal epilepsilerde febril nöbetler
Febrile seizures in idiopathic/genetic generalized and self-limited focal epilepsies
Feray Tümay, Mecbure Nalbantoglu, Rahşan İnan, Figen Yavlal, Veysi Demirbilek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.98705  Sayfa 0

8.
Epilepsi Hastalarının Yakınlarının Nöbet Sırasındaki Davranışları ve Bunun Epilepsi Hakkındaki Bilgileri ile İlişkisi
Investigation of Behaviors of the Epilepsy Patients’ Relatives During Seizure and Its Association with Their Knowledge Regarding Epilepsy.
Zerin Özaydın Aksun, Aytaç Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2020.43660  Sayfa 0

9.
Lakozamid İle Tetiklenen Görsel Halüsinasyonlar ve Psikoz, Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lacosamide-induced Visual Hallucinations and Psychosis: A Case Report and Review of the Literature
Selda Keskin Güler, Sena Dilek, Enes Tarık İnci, Tahir Yoldaş
doi: 10.14744/epilepsi.2020.06025  Sayfa 0

10.
Geç Başlangıçlı Jeneralize Myoklonik Nöbet: Olgu Sunumu
Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report
Hülya Özkan, Baburhan GULDIKEN, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin KEHAYA
doi: 10.14744/epilepsi.2020.36450  Sayfa 0

11.
Epilepside fiziksel aktivite, anksiyete ve nöbet sıklığı: COVID-19 pandemisinin ilk üç aylık sonuçları
Physical activity, anxiety and seizure frequency in epilepsy: The results of the first three months of the COVID-19 pandemic
Burcin Aktar, BİRGUL BALCI, Sevgi Ferik, IBRAHIM OZTURA, Barış Baklan
Sayfa 0

12.
Koronavirüs hastalığı 2019 salgınının epilepsi hastalarında yaşam kalitesine etkileri
The impact of the coronavirus disease 2019 outbreak on the quality of life of patients with epilepsy
Zeynep Bastuğ Gül, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Mina Üzülmez Yıldız, Sena Aksoy, Serap Ruken Teker, Başak Tüzün Mutluer, Figen Varlıbaş, Mehmet Gül, Aysun Soysal, Hayrunisa Dilek Ataklı
Sayfa 0

13.
Zorlu Bir Vakanın Yönetimi: Epileptik Bir Gebenin Çoklu İlaç Alımı ile Suisidal Girişimi
The Management of a Difficult Case: A Suicide Attempt by the Ingestion of Multiple Drugs by a Pregnant Woman with Epilepsy
Zeynep Özözen Ayas, Hakan Musa Ayas, Esma Adıyaman, Gülgün Uncu, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.34635  Sayfa 0

14.
İntrakraniyal Kortikal Lezyona Bağlı Volvüler Epileptik Nöbet Olgusu
A Case of Volvular Epileptic Seizure Associated with Intracranial Cortical Lesion
Helin Cansu Serindağ, Fulya Eren, Eda Çoban, Günay Gül, Aysun Soysal
doi: 10.14744/epilepsi.2021.94834  Sayfa 0

15.
Üç Olgu Sunumu ile Ritmik Delta Aktiviteleri
Electroencephalographic Rhythmic Delta Activities in Three Cases
Dilara Mermi Dibek, IBRAHIM OZTURA, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.62634  Sayfa 0

16.
Nörolojik yoğun bakım ünitesinde EEG monitorizasyonuyla nonkonvülziv status epileptikus özellikleri: prospektif bir çalışma
Nonconvulsive status epilepticus features with EEG monitoring in the neurological intensive care unit: a prospective study
Tuba Cerrahoğlu Şirin, Fikret Bademkıran, Hadiye Şirin
Sayfa 0

17.
Benzer semptomatoloji yanılgıya yol açabilir; vasküler koiling cerrahisinden dönen temporal epilepsi olgusu
similar symptomatology can mislead; a temporal epilepsy case reverting from vascular coiling surgery
Eda Kılıç Çoban, Bülent Mert
doi: 10.14744/epilepsi.2020.33602  Sayfa 0Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale