ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

EPİLEPSİ NÖBETLERİ VE DİL BOZUKLUKLARI [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(2): 65-68

EPİLEPSİ NÖBETLERİ VE DİL BOZUKLUKLARI

Ayşin DERVENT1, Barış KORKMAZ1, Cengiz YALÇINKAYA1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Epilepsili çocuklarda karşılaşılan bilişsel ve davranış bozukluklarının da nöbetler kadar önemli olduğu görüşü giderek daha çok sayıda klinisyen tarafından kabul görmektedir. Özellikle epilepsi nöbetleriyle birlikte açığa çıkan dil yetisindeki bozukluklar veya epileptik ensefalopati olarak bilinen tablolarda görülen mental bozulmalar daha fazla dikkati çekmektedir. Nöbeti olan veya olmayan toplanı 414 konuşma sorunu olan hasta üzerinde yapılan bu çalışma ile epilepsi ve dil arasındaki incelikli ve karmaşık ilişkilere dikkat çekilmek istenmiştir. Bu çalışmada, epilepsi nöbetlerinin 3 yaş öncesi başlaması, hastaların beraberinde davranış ve diğer nöropsişik defisitlerinin olması dil bozukluğunun şiddetini göstermiştir. Nöbetlerin seyrek olması ise daha hafif nitelikte konuşma bozuklukları ile ilişkili bulunmuştur. Konuşma bozukluğu olan hastaların EEG'lerinde bilateral paroksizmal deşarjların ve zemin aktivitesi bozukluğunun daha 'Sık görülmesi ise bu hastalarda nöbet olma olasılığı ile ilişkili yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, DİL, ÇOCUK


LANGUAGE DISTURBANCES AND EPILEPTIC SEIZURES

Ayşin DERVENT1, Barış KORKMAZ1, Cengiz YALÇINKAYA1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Despite the reluctance of some clinicians, management of some childhood epilepsies include the cognitive and behavioural spheres to deal with. It is not infrequent to see a sudden or gradual worsening in the language functions of epileptic children during the course of so-called epileptic encephalopathies. This study which included 414 patients with some language disturbance and with or without seizures emphasized the importance of clinical studies which were concerned with the intricate relations between epilepsy and language. In this study seizure onset before the age of 3 and the presence of concomitant behavioral and neuropsychological deficits were associated with the severity of language disorder while the infrequency of seizures were related to the mild involvement of language. The presence of bilateral paroxysmal discharges and abnormal background activity in the EEGs of patients with language disturbance-were interpreted as they were more likely to have seizures.

Keywords: EPILEPSY, LANGUAGE, CHILD


Ayşin DERVENT, Barış KORKMAZ, Cengiz YALÇINKAYA. LANGUAGE DISTURBANCES AND EPILEPTIC SEIZURES. Epilepsi. 1995; 1(2): 65-68


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale