ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsili Hastalarda İşitsel Olaya Bağlı Potansiyeller (P300) ile Nöbet Tipi, Nöbet Sıklığı, Hastalık ve Tedavi Süreleri, Kullanılan Antiepileptik İlaç ve EEG Bulguları Arasındaki İlişki [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(3): 133-143

Epilepsili Hastalarda İşitsel Olaya Bağlı Potansiyeller (P300) ile Nöbet Tipi, Nöbet Sıklığı, Hastalık ve Tedavi Süreleri, Kullanılan Antiepileptik İlaç ve EEG Bulguları Arasındaki İlişki

Gonca Oğuz KUŞCUOĞLU1, Aytül MUTLU1, Özlem ÇOKAR1, Feriha ÖZER1
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmada epilepsili hastalarda işitsel olaya bağlı potansiyeller (P300) ile nöbet tipi, nö- bet sıklığı, hastalık ve tedavi süreleri, kullanılan antiepileptik ilaç ve EEG bulguları arasındaki iliş- kiler araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya epilepsili 45 hasta (29 kadın, 16 erkek; ort. yaş 27.4; dağılım 16-57) ve 15 sağlıklı gönüllü (10 kadın, 5 erkek; ort. yaş 28.3; dağılım 20-36) alındı. Hastalar nö- bet tipi, kullanılan antiepileptik ilaç, nöbet sıklığı, EEG bulguları, tedavi süresi ve hastalık süresine göre gruplara ayrıldı. Hasta ve kontrol gruplarında P300 kayıtlaması ve standardize Mini Mental Test (SMMT) uygulandı.
Bulgular: P300 latansı epilepsili grupta, kontrol grubuna göre anlamlı derecede uzun, SMMT skorları ise düşük bulundu. Politerapi alan, sık nö- bet geçiren ve EEG'sinde fokal anormallik (veya epileptiform deşarj) saptanan hastalarda P300 latans ının anlamlı derecede uzadığı görüldü.
Sonuç: Epilepsi hastalarında politerapinin, EEG'de saptanan fokal anormalliklerin (veya epileptiform de- şarj), sık nöbet geçirmenin P300 latansında uzama yaptığı ve kognisyonu etkileyebileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kognisyon; epilepsi/ilaç tedavisi; epilepsi, jeneralize; epilepsi, parsiyel; olayla ilişkili potansiyeller, P300; uyarılmış potansiyeller, işitsel; bellek.


Correlations between Auditory Event-Related Potentials (P300) and the Type and Frequency of Seizures, Duration of the Disease and Therapy, Anticonvulsant Drugs, and EEG Findings in Epilepsy Patients

Gonca Oğuz KUŞCUOĞLU1, Aytül MUTLU1, Özlem ÇOKAR1, Feriha ÖZER1
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Objectives: We investigated correlations between auditory event-related potentials (P300) and the type and frequency of seizures, duration of the disease and therapy, anticonvulsant drugs, and EEG findings in epilepsy patients.
Patients and Methods: The study included 45 epilepsy patients (29 females,16 males, mean age 27.4 years; range 16 to 57 years) and 15 healthy controls (10 females, 5 males, mean age 28.3 years; range 20 to 36 years). The patients were claşified according to the type and frequency of seizures, antiepileptic drugs, EEG findings, and the duration of the disease and therapy. Both groups underwent P300 recordings and a standardized Mini Mental Test (SMMT).
Results: Compared to the controls, P300 latencies were significantly prolonged and SMMT scores were lower in epilepsy patients. Prolonged P300 latencies were significantly correlated with the number of antiepileptic drugs, the frequency of seizures, and the presence of a focal epileptogenic focus.
Conclusion: Our data suggest that polytherapy, EEG abnormalities, and a high frequency of seizures may be aşociated with a prolonged P300 latency and impaired cognitive functions.

Keywords: Cognition; epilepsy/drug therapy; epilepsy, generalized; epilepsies, partial; event-related potentials, P300; evoked potentials, auditory; memory.


Gonca Oğuz KUŞCUOĞLU, Aytül MUTLU, Özlem ÇOKAR, Feriha ÖZER. Correlations between Auditory Event-Related Potentials (P300) and the Type and Frequency of Seizures, Duration of the Disease and Therapy, Anticonvulsant Drugs, and EEG Findings in Epilepsy Patients. Epilepsi. 2003; 9(3): 133-143


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale