ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsi ve Depresyon: Klinik Problemler ve Terapötik Yaklaşımlar [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(3): 1-8 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.42714  

Epilepsi ve Depresyon: Klinik Problemler ve Terapötik Yaklaşımlar

Marco Mula
Amedeo Avogadro Üniversitesi, Novara, İtalya

Majör depresyon, epilepsi hastalarında sık rastlanan psikiyatrik bir hastalıktır, fakat sıklıkla tanınamamakta ve tedavi edilmemektedir. Bu komorbiditenin güçlü nörobiyolojik ve psikososyal belirleyicileri arasında, nöbetlerin erken yaşta başlaması, limbik yapıların tutulumu ve ilaca dirençli epilepside olduğu gibi yüksek nöbet sıklığı gibi epilepsi ile bağlantılı değişkenler önemli bir rol oynamaktadırlar. Ayrıca, antiepileptik ilaç tedavisinin psikotropik potansiyelinin de dikkatli bir şekilde gözönünde bulundurulması gereklidir. Epilepside depresyon tanısı koymak zor olabilir, çünkü hastalığın klinik fenomenolojisi çoğu zaman atipik ve polimorfiktir. Son olarak, epilepside depresyonun ilaçla tedavisi hakkındaki veriler hâlâ sınırlı düzeydedir ve bu konuda yapılmış herhangi bir kontrollü klinik çalışma da yoktur. Antidepresan ilaç tedavisi sırasında nöbetlerin kötüleşmesi potansiyeli, bu konuda önemli bir endişe kaynağıdır.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, depresyon; epilepsi; interiktal disforik bozukluk.


Epilepsy and Depression: Clinical Problems and Therapeutic Approaches

Marco Mula
Amedeo Avogadro University, Novara, Italy

Major depression represents a frequent psychiatric comorbidity among patients with epilepsy but it often remains unrecognized and untreated. Among the potential neurobiological and psychosocial determinants, epilepsy-related variables such as an early age at onset of seizures, the involvement of limbic structures, a high seizure frequency as in drug-refractory epilepsy, play a relevant role. Moreover, the psychotropic potential of the antiepileptic drug medications needs to be carefully considered. The diagnosis of depression in epilepsy can be challenging because the clinical phenomenology is, more often than not, atypical and polymorphic. Finally, data on pharmacotherapy of depression in epilepsy are still limited with no controlled clinical trials. The potential worsening of seizures during antidepressant drug treatment represents a significant concern.

Keywords: Antiepileptic drugs, depression; epilepsy; interictal dysphoric disorder.


Marco Mula. Epilepsy and Depression: Clinical Problems and Therapeutic Approaches. Epilepsi. 2012; 18(3): 1-8

Sorumlu Yazar: Marco Mula, Italy


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale