ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Lennox-Gastaut Sendromunda İntravenöz Diazepam ile Tetiklenen Tonik Status Epileptikus [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(3): 38-42 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.63935  

Lennox-Gastaut Sendromunda İntravenöz Diazepam ile Tetiklenen Tonik Status Epileptikus

Murat Mert Atmaca, Betül Baykan, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Lennox-Gastaut Sendromu (LGS) çok sayıda nöbet tipinin birlikte görüldüğü, özel EEG paternlerine sahip, kognitif etkilenmenin de olduğu, tedaviye dirençli ve kötü prognozlu bir epileptik ensefalopatidir. Bazı antiepileptik ilaç (AEİ)’lerin, özellikle çocukluk çağının jeneralize epilepsilerinde, bazı nöbet tiplerini kötüleştirici etkisi iyi bilinen bir fenomendir; ancak bunun altında yatan patogenetik mekanizmalar tam olarak anlaşılmış değildir. Bu makalede, LGS tanısı ile izlenen, intravenöz diazepam ile tonik status epileptikusa giren bir olgu bildirilmiş, LGS ve AEİ’lere bağlı nöbet kötüleşmesi konusu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lennox-Gastaut Sendromu, nöbet kötüleşmesi, diazepam


A Case of Lennox-Gastaut Syndrome Who Developed Tonic Status Epilepticus Induced by Intravenous Diazepam

Murat Mert Atmaca, Betül Baykan, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit
Department Of Neurology, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Lennox-Gastaut syndrome (LGS) is an epileptic encephalopathy characterized by several types of seizures, special EEG patterns, and cognitive deterioration with resistance to therapy and poor prognosis. It is a well known phenomenon that some antiepileptic drugs (AED) have a worsening effect on some seizure types, especially in the generalized epilepsies of childhood. However, its underlying pathogenetic mechanisms are not fully understood. In this paper, a case with LGS who developed tonic status epilepticus induced by diazepame given intravenously is reported and the topic of seizure aggravation caused by AED and LGS is discussed.

Keywords: Lennox-Gastaut Sendrom, seizure exacerbation, diazepame


Murat Mert Atmaca, Betül Baykan, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit. A Case of Lennox-Gastaut Syndrome Who Developed Tonic Status Epilepticus Induced by Intravenous Diazepam. Epilepsi. 2012; 18(3): 38-42

Sorumlu Yazar: Murat Mert Atmaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale