ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Trifazik Dalgalarla Prezente Olan Bir Nonkonvulsif Status Epileptikus Olgusu [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(3): 15-20 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.75047  

Trifazik Dalgalarla Prezente Olan Bir Nonkonvulsif Status Epileptikus Olgusu

Ülgen Yalaz Tekan1, Zahide Mail Gürkan2, Ali Zeynel Abidin Tak3, Ayşe Destina Yalçın4, Hulki Forta5
1Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Van
2SEP Medikal, EMG Lab, İstanbul
3Kahta Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adıyaman
4Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
5Serbest Nörolog

Nonkonvulsif status epileptikus (NKSE); klinik olarak mental durum ya da davranış değişikliğine yol açan, EEG’de devamlı iktal aktivite ile birliktelik gösteren ve konvulsif nöbetlerin gözlenmediği bir tablo olarak tanımlanmaktadır. Tanıda gecikme NKSE’ye bağlı morbidite ve mortalite oranını arttırmaktadır. NKSE’de çeşitli EEG paternleri tanımlanmıştır. Hepatik ensefalopatinin patognomonik bulgusu kabul edilen trifazik dalgalar NKSE’de de görülebilmektedir. Bu çalışmada klinik olarak NKSE düşünülen ve EEG’sinde tekrarlayan trifazik dalgalar gözlenen bir olgu üzerinden metabolik ensefalopati ve NKSE ayırıcı tanısının tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nonkonvusif status epileptikus, trifazik dalgalar, metabolik ensefalopati


A Case of Nonconvulsive Status Epilepticus Presenting with Triphasic Waves

Ülgen Yalaz Tekan1, Zahide Mail Gürkan2, Ali Zeynel Abidin Tak3, Ayşe Destina Yalçın4, Hulki Forta5
1Van Regional Research And Training Hospital, Neurology Clinic, Van
2SEP Medical, EMG Lab, İstanbul
3Kahta Government Hospital, Neurology Clinic, Adıyaman
4Ümraniye Research and Training Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
5Private Neurologist

Nonconvulsive status epilepticus (NCSE) is defined as a condition causing mental status or behavioral changes clinically, which are associated with continuous ictal activity on electroencephalography (EEG) in the absence of convulsive seizures. Delay in the diagnosis of NCSE may increase morbidity and mortality. Several EEG patterns have been identified in NCSE. Triphasic waves accepted as pathognomonic for hepatic encephalopathy are also seen in NCSE. In this presentation, we discuss a differential diagnosis of metabolic encephalopathy and NCSE with the help of a case thought to be NCSE clinically and associated with continuous triphasic waves in EEG.

Keywords: Nonconvulsive status epilepticus, triphasic waves, metabolic encephalopathy


Ülgen Yalaz Tekan, Zahide Mail Gürkan, Ali Zeynel Abidin Tak, Ayşe Destina Yalçın, Hulki Forta. A Case of Nonconvulsive Status Epilepticus Presenting with Triphasic Waves. Epilepsi. 2012; 18(3): 15-20

Sorumlu Yazar: Ülgen Yalaz Tekan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale