ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Febril Nöbet Artı (FN +) ve Febril Nöbeti Olan Çocukların Fenotipik Özellikler ve Aile Öyküsü Yönünden Karşılaştırılması [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(3): 128-132

Febril Nöbet Artı (FN +) ve Febril Nöbeti Olan Çocukların Fenotipik Özellikler ve Aile Öyküsü Yönünden Karşılaştırılması

Semra KURUL1, Eray DİRİK1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Amaç: Febril nöbetler çocukluk çağının en sık nö- bet tipidir. Yeni tanımlanmış bir epilepsi sendromu olan FN+ altı yaşından sonra da febril ve afebril konvulsiyonlar ile süren heterojen bir hastalıktır. Bu çalışmada FN+'lı çocuklar febril nöbetli çocuklarla fenotipik özellikler ve aile öyküsü yönünden karşılaştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Scheffer ve Berkovic tarafından önerilen ölçütlere göre FN+ tanısı konan 35 çocuk (23 erkek, 12 kız; ort. yaş 9; dağı- lım 7-13) cinsiyet, nöbet başlama yaşı, nöbet özellikleri ve aile öyküsü yönünden incelendi ve febril nöbeti olan 35 çocuk (20 erkek, 15 kız; ort. yaş 8.2; dağılım 7-12) ile retrospektif olarak kar- şılaştırıldı. Bulgular: İki grup arasında cinsiyet dağılımı, nö- bet başlangıç yaşı, aile öyküsünde febril ve afebril nöbetlerin sıklığı açısından anlamlı fark bulunmad ı. İki grupta da birçok bireyin etkilendiği geniş pedigriye rastlanmadı. Sonuç: Bu çalışmanın bulguları FN+'lı çocukların fenotipik özelliklerinin oldukça heterojen olduğunu ve her zaman febril nöbeti olan çocukların fenotipik özelliklerinden ayırt edilemeyeceğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: Başlangıç yaşı; çocuk; elektroensefalografi; epilepsi/sınıflandırma/genetik; pedigri; fenotip; nöbet, febril/tanı/genetik


Comparison of Phenotypic Features and Family Histories of Children with Febrile Seizures Plus (FS+) and Febrile Seizures

Semra KURUL1, Eray DİRİK1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Objectives: Febrile seizures are the most common seizure type in childhood. Febrile seizures plus (FS+) is a recently identified epilepsy syndrome characterized by febrile and afebrile seizures that may persist beyond age six years. We compared phenotypic features and family histories of children with FS+ a n d febrile seizures. Patients and Methods: Thirty-five children (23 boys, 12 girls; mean age 9 years; range 7 to 13 years) with a diagnosis of FS+ according to the criteria proposed by Scheffer and Berkovic were retrospectively evaluated with respect to sex, age of seizure onset, seizure characteristics, and family history and compared with 35 children (20 boys, 15 girls; mean age 8.2 years; range 7 to 12 years) with febrile seizures. Results: No significant differences were found between the two groups with respect to sex, age of seizure onset, and the occurrence of febrile and afebrile seizures in family members. None of the pedigrees had multiple affected members. Conclusion: The results of this study suggest that phenotypic characteristics of children with FS+ are quite heterogeneous and do not always differ from those of children with febrile seizures.

Keywords: Age of onset; child; electroencephalography; epilepsy/claşification/genetics; pedigree; phenotype; seizures, febrile/diagnosis/genetics


Semra KURUL, Eray DİRİK. Comparison of Phenotypic Features and Family Histories of Children with Febrile Seizures Plus (FS+) and Febrile Seizures. Epilepsi. 2003; 9(3): 128-132


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale